top of page

Onze Ouderraad

dd9da6c5-d0bd-4b29-b293-2a35896c4a51.jpg

Even voorstellen...

 

In de school van onze kinderen is al jaren een ouderraad actief. Het doel is de school en alle kinderen te steunen. De Ouderraad wil vooral de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Het is belangrijk dat ouders de school van hun kinderen kennen en betrokken zijn bij de werking. Zo kunnen hun kinderen zich goed voelen op school.

 

De Ouderraad wil geen controle uitoefenen op de activiteiten van de school, maar evenmin alleen feestactiviteiten organiseren. Daarom wordt gestreefd naar een evenwicht tussen informatie geven en krijgen, helpen, anderen ontmoeten, meedenken en beslissen. Daarbij wil het comité respect hebben voor alle betrokkenen: kinderen, directie, leerkrachten en andere ouders.


De Ouderraad is samengesteld uit mensen met verschillende interesses en talenten. Voor elk van hen is er plaats en werk.

Werking

Ongeveer vijf maal per jaar is er een vergadering. Op die bijeenkomsten worden activiteiten en projecten voorbereid, maar wordt er ook van gedachte gewisseld over allerlei onderwerpen die de school, de kinderen en de ouders aanbelangen. Het ‘hoe en waarom’ van beslissingen wordt toegelicht en besproken. Op de vergaderingen zijn de directie en een leerkracht aanwezig. Alle aanwezigen krijgen ruim de kans om ideeën naar voren te brengen of vragen te stellen. De financiële situatie wordt ook besproken. Zo weet elke aanwezige wat er precies met het geld gedaan wordt.

 

De vergaderingen worden voorbereid door een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De leden van het dagelijkse bestuur worden verkozen voor een periode van twee jaar.

 

De vergaderingen worden aangekondigd via mail. De leden van de Ouderraad krijgen een uitnodiging maar iedereen is welkom.

 

Alle ouders kunnen lid worden van de Ouderraad. Iedereen, ook wie geen lid is, is welkom op de bijeenkomsten en/of vergaderingen. De leden ontvangen een verslag van de vergaderingen. Wie gedetailleerde informatie wil over de vergaderingen maar zelf niet aanwezig kan zijn, kan dit ook apart aanvragen via ouderraad@basisschooltielrode.be

 

Een andere manier van samenwerken

 

Al een aantal jaren werken we met freelance ouders. Die ouders willen niet alle activiteiten mee bespreken, maar wel, af en toe, een handje toesteken of meewerken aan een bepaald project. Zo zijn er ouders die elk jaar achter de tap staan op het schoolfeest of helpen opdienen bij de familie BBQ.

Ook die personen ontvangen we met open armen. Alleen door hun medewerking kunnen we de grote projecten organiseren. Zie je die manier van samenwerken zitten, laat ons het dan weten via ouderraad@basisschooltielrode.be


Onze activiteiten

  • geld verzamelen dat in samenspraak met de school gebruikt wordt in het belang van zoveel mogelijk kinderen;

  • gelegenheden scheppen om zorgen, problemen en vragen te bespreken en op te lossen;

  • samen met de school projecten organiseren;

  • de ouders informeren over de school;

  • vorming en informatie geven over onderwerpen die de kinderen aanbelangen;

  • contacten en relaties in de school bevorderen;

  • de school informeren en adviseren;

bottom of page